quan công bột đá

Quan Công Vàng Đế Thủy Tinh giúp trừ ma diệt tà FH279G

FH279G

1,042,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). +

Quan Công Ngồi Đọc Sách giúp công việc thuận lợi FE273

FE273

4,466,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công ngồi cầm kiếm, bột đá mạ vàng non, màu