Phật, Phật Di Lặc

Phật Di Lạc Vàng Kim, 2 ông – Đồng Tử Chiêu Tài an bình ấm êm FE314

FE314

3,045,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc vàng kim (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Phật di lạc dáng ngồi mang mọi phước an lanh cho gia đình FE315

fe315-3

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Phật di lạc bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). +

Phật di lặc nằm gỗ giúp gia đình ấm êm FE316

DSC01259

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích