Tam Đa, Tiên Thánh

Phúc Lộc Thọ Xanh Nhỏ biểu tượng của tiền bạc sức khỏe và may mắnFH229G

FH229G-3120-1

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ xanh nhỏ bột đá màu ((tại

Mã thượng phong hầu đồng lớn mang lại vận may FD163

FD163-2

3,550,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng mã thượng phong hầu lớn (khỉ ngồi trên ngựa) bằng đồng

Ông Thọ Ôm Gậy Như Ý Ngọc Tủy biểu tượng của phú quý lộc thọ FX006

FX006-1

36,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ông thọ ôm như ý ngọc tủy ((tại Việt Nam)). +