bồn cầu và phong thủy

Những vị trí cấm kỵ đặt bồn cầu bạn đã biết chưa

20150805093155285

Tuyệt đối không đặt bồn cầu tại vị trí áp sát bức tường bên kia là đầu giường ngủ. Mỗi