sư tử đá lam ngọc

Sư tử lam ngọc nhỏ giúp hóa giải tai ương FR048

FR0481

710,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Sư tử đá Lam ngọc ((tại Việt Nam)) + Kích thước (dài