rồng

Rồng vàng kim, đế gỗ thể hiện quyền lực gia chủ FE134

fe134g

1,320,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá

Mặt rồng phỉ thúy Thể hiện uy quyền A+ FS6206

FS6206-2

1,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt Rồng ngọc Phỉ thúy A+ (tại Việt Nam) + Kích thước