hồ lô bình an sức khỏe

Hồ lô cam lớn Cả năm khỏe mạnh FH503G

fh503g

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hồ lô bột đá màu ((tại Việt Nam)). + Kích thước

Hồ lô xanh có tỳ hưu nạp phước chiêu tài chọn FH502G

FH502G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Tỳ Hưu đứng trên hồ lô bằng bột đá màu