cọp mạ vàng

Hổ Vàng Trên Vách Núi trừ ma diệt tà FH351G

FH351G1

4,860,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hổ vàng trên vách núi bằng bột đá mạ vàng non cỡ