Cóc hoàng long phong thủy

Thiềm thừ hoàng long biểu tượng cho Gia chủ ấm no hạnh phúc FHM042

FHM042-thiềm-thừ-hoang-long

1,893,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ ( cóc ba chân) đá hoàng long. + Kích thước