chọn cây cảnh

Lựa chọn và chăm sóc cây cảnh thế nào trong phòng làm việc

20150302081148489

Trường hợp khi không thể xác định rõ ánh sáng phù hợp hãy chọn những loại cây ưa râm để